Axa truck a.s.

Na Náhonu 1123/20
702 00 Ostrava - Přívoz

IČ 27780309 DIČ CZ27780309

Pronájem a správa nemovitostí

pavlina.miculkova@axatruck.cz

Pro servis nákladní techniky prosím kontaktujte Servis Man tel: 606 663 384


 FVE - AXA truck a.s. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006545

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.